Всички видове отрасли, от хранително-вкусовата до автомобилната промишленост, имат общото, че използват опаковки, машини, системи и оборудване, за да оптимизират логистичния поток от всички гледни точки. Eurobox Logistics предлага подходящи решения за всички промишлени дейности – от производство, сортиране, обработка и монтаж, до транспорт и съхранение.

Всеки продукт, който е произведен или сглобен, трябва да се транспортира в опаковки, както по време на производствения процес, така и когато се доставят. От началото на съществуване на нашата компания отделяме специално внимание на комуникацията с клиенти в различни индустриални области. По този начин успяваме да разберем специфичните им нужди и да създадем гами на опаковки, проектирани и произведени в съответствие с наложените изисквания и ограничения.

Освен опаковките, друг важен аспект на дейността на нашите клиенти е непрекъснатото оптимизиране на работния поток и логистичните процеси. В тази връзка нашата компания предлага широка гама логистично оборудване, което ускорява товаренето/разтоварването и работата с продуктите. Този тип оборудване намалява физическото усилие на вашите служители и създава по-безопасна работна среда, където фокусът е както върху ефективността на бизнеса, и повишаването на производителността, така и върху защитата на здравето и безопасността на служителите на работното място.

Също така нашето оборудване е проектирано и в съответствие с най-добрите практики по отношение на организацията и функционирането на добрите запаси, ергономията при извършване на дейността на работното място и ефективното използване на складовите площи.

По-долу можете да намерите презентация на индустриалните области, които обслужваме, с кратко описание на това, как разбираме предизвикателствата, пред които трябва да се сблъскат нашите клиенти и как ги подкрепяме с нашите логистични продукти и решения.