Ambalaje certificate UN pentru bunuri periculoase

Bunurile periculoase includ materiale și produse explozive, inflamabile și radioactive sau care pot avea astfel de caracteristici în anumite circumstanţe. Acestea pot pune în pericol fiinţe, clădiri, mărfuri, mijloace de transport sau mediul inconjurător.   

Depozitarea și expedierea mărfurilor periculoase trebuie să întrunească nivelul de siguranţă subliniat de către Recomandările Organizaţiei Natiunilor Unite în ceea ce privește transportul bunurilor periculoase (UN Model Regulations on the Transport of Dangerous Goods). Aceste recomandări universale conţin principii de clasificare, ambalare, marcare și etichetare a bunurilor periculoase în vederea expedierii in siguranţă.

Recomandările ONU se regăsesc în toate acordurile internaţionale și legile naţionale pe baza cărora se emit certificări necesare ambalajelor destinate mărfurilor periculoase. Aceste certificări, emise sub acreditare, sunt universal acceptate și poartă marcajul UN.  

Soluţiile noastre de ambalare a mărfurilor periculoase sunt autorizate conform Ordonanţei privind transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare (GGVSEB- Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt). Prezenta ordonanţă reglementează în Germania transportul intern și internaţional al bunurilor periculoase și este actualizată conform ADR (L’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).      

Acestea se pot utiliza cu precădere în cadrul industriilor auto, chimică, farmaceutică, de reciclare precum și în cadrul serviciilor de protecţie civila. Cutiile din plastic de tip RAKO sau POOLBOX GGVSEB pot fi utilizate, de exemplu, în cazul ambalării capșelor pirotehnice pentru airbag sau al retractoarelor pentru centuri de siguranţă, în timp ce containerele din plastic PALOXE GGVSEB se pot folosi în cazul bateriilor și acumulatorilor ce contin Litiu.  

Cu ajutorul containerelor noastre certificate UN, producătorii, transportatorii și autorităţile de inspectare beneficiază de simplificarea transportului, a manipulării și a controalelor, precum și de reducerea formalităţilor.