Информация за продукта

  • Гладка основа;
  • Здрави стени;
  • Може да се подрежда или вгражда в зависимост от позицията на подреждащите рамена;
  • Може да се използва в хранително-вкусовата индустрия;
  • Подредени една върху друга се постигат значителни икономии в мястото за съхранение;
  • Има опростен дизайн, със заоблени ръбове за защита на продуктите и улесняване на почистването.

Технически спецификации

Размери

Външни размери: 765 x 475 x 205 мм
Вътрешни размери на основата: 620 x 350 мм
Вътрешни размери в горната част: 690 x 415 мм
Използваема вътрешна височина: 200 мм
Височина в стек (един върху друг): 185 мм
Височина в стек (един върху друг/вградени): 45 мм

Информационен лист

FMC_19_Информационен_лист_Bekon_кутия_3-123.pdf

Описание

Обем: 50,0 л
Тегло: 2,3 кг
Максимално тегло на стека: 50 кг
Устойчивост на температури: между +60 и -20 °C
Материал: HDPE/PP
Цвят: светлосив