Сигнализиране

Информация за продукта

Основните категории системи за предупредителна сигнализация, които Eurobox Logistics предлага, се отнасят до:

  • Опасност от токов удар;
  • Опасност от подхлъзване;
  • Повърхности с остри ръбове;
  • Опасност от нараняване;
  • Движение с автоматизирано оборудване;
  • Окачени товари.