Информация за продукта

  • Гладка основа;
  • Здрави стени;
  • Може да бъде снабден с 4 въртящи се колела с диаметър 75 мм (1 със спирачка) и с водеща дръжка;
  • Може да се подрежда просто (с помощта на дръжки за подреждане) или да се вгражда;
  • Може да се използва в хранително-вкусовата индустрия;
  • Има опростен дизайн, със заоблени краища, за защита на продуктите и улесняване на почистването.
  • Подредени един в друг, се постигат значителни икономии в пространството за съхранение.

Технически спецификации

Размери

Външни размери: 842 x 600 x 500 мм
Вътрешни размери на основата: 710 x 480 мм
Вътрешни размери в горната част: 740 x 500 мм
Използваема вътрешна височина: 465 мм
Височина в стек (един върху друг): 480 мм
Височина в стек (един върху друг/вградени): 245 мм

Информационен лист

FMC_19_Информационен_лист_Сгъваем_контейнер_8-301.pdf

Описание

Обем: 180,0 л
Тегло: 7,0 кг; +/- 2% отклонение
Максимално тегло на стека *: 50 кг
Устойчивост на температури: между +60 и -20 °C
Материал: HDPE/PP
Цвят: светлосив