RAKO контейнер 38-1928-0

  • Подсилена основа;
  • Здрави стени;
  • Предлага се в много варианти, като се комбинират различни видове основи, стени или дръжки;
  • Може да се използва в автоматични системи или върху транспортни ленти.