RAKO контейнер 3-6453-13

  • Оребрена основа;
  • Здрави стени;
  • отворени дръжки на всички четири страни;
  • Представлява универсален стандарт, който може да се използва във всяко приложение;
  • Предлага се в много варианти, като се комбинират различни видове основи, стени или дръжки;
  • Може да се използва в автоматични системи или върху транспортни ленти.