RAKO контейнер 3-302Z-32

  • Перфорирана основа;
  • Перфорирани стени;
  • 2 отворени дръжки;
  • Представлява универсален стандарт, който може да се използва във всяко приложение;
  • Предлага се в много варианти, като се комбинират различни видове основи, стени или дръжки;
  • Може да се използва в автоматични системи или върху транспортни ленти.