Cleanroom палет UPAL-H 33-8060-632

  • Гладки повърхности;
  • Платформа с 4 разделени зони за кутии.
  • 3 релси;
  • Съвместим с всякакви средства за обработка;
  • В сравнение с дървените палети, осигурява максимална хигиена и постоянно тегло.
+4021 796 16 78 Поискай оферта