Bekon кутия 3-122

  • Гладка основа;
  • Здрави стени;
  • Може да се подрежда или вгражда в зависимост от позицията на подреждащите рамена;
  • Може да се използва в хранително-вкусовата индустрия;
  • Подредени една върху друга се постигат значителни икономии в мястото за съхранение;
  • Има опростен дизайн, със заоблени ръбове за защита на продуктите и улесняване на почистването.