Палет с адаптер за платформени колички PA 03

  • Улеснява товаренето на купчините кутии директно върху платформената количка, създавайки моноблокова транспортна единица;
  • Намалява времето за обработка като елиминира преместването на купчините кутии от платформените колички до палета;
  • Може да се вгради в повечето стелажни системи в складовете;
  • Може да се използва с мотокар или подемно-транспортно средство.
+4021 796 16 78 Поискай оферта