Палет с адаптер за платформени колички PA 02

  • Дизайн, пригоден за работа по ширина, с мотокар или подемно-транспортно средство и с мотокар надлъжно;
  • Снабдена с отделна система за заключване на платформена количка;
  • Може да се използва в системи за автоматична обработка;
  • Могат да се побират едновременно 4 платформени колички;
  • Ергономична система (без повдигане)
  • Улеснява движението и съхранението на стоките;
  • Намалява разходите за обработка;
  • Оптимизира пространството за съхранение;
  • Намалява запасите.
+4021 796 16 78 Поискай оферта