Метален палет PM 112001200140-31

  • Затворена платформа;
  • 3 релси;
  • Палетът може да бъде боядисан или поцинкован;
  • Лесен за използване с всички видове мотокари или подемно-транспортни средства;
  • Може да се снабди с ръб за безопасност, за да се осигури стабилност на продуктите върху палети и стекове;
  • Други налични размери: 1000 x 800 мм, 1300 x 1000 мм, 1300 x 1100 мм, 1400 x 1200 мм, 1400 x 1400 мм, 1500 x 1000 мм, 1500 x 1100 мм, 1500 x 1200 мм, 1500 x 1500 мм, 1600 x 1200 мм, 1600 x 1300 мм, 1600 x 1400 мм, 1600 x 1600 мм, 2000 x 1200 мм.