Метален палет PM 11005605165-20

  • Отворена платформа;
  • 2 широки релси;
  • Модел, одобрен от немския производител на автомобили Volkswagen;
  • Палетът може да бъде боядисан или поцинкован.
+4021 796 16 78 Поискай оферта