Автоматична опаковъчна машина MI 04

  • Устройството за товарене на намотки е снабдено с трансмисионен превключвател, който може да се регулира по всяко време и е оборудвано със система за заключване и бързо освобождаване на намотката;
  • Сензорният екран на контролния панел позволява лесно създаване на работни програми (максимум 8).