Маркировки на пода

В зоните за съхранение всеки квадратен метър е изключително ценен, така че пространството трябва да бъде разделено и използвано разумно. Също така трябва да съществуват предварително определени зони за движение и служителите трябва да бъдат предупреждавани за опасни зони (като тези, където стоките се разтоварват или работи автоматизирано оборудване), които могат да причинят инциденти.

Маркировките на пода се използват предимно за определяне на пространства. Например, лентата за маркиране задава навигационните пространства между стелажите, зоните за FIFO продукти, зони за съхранение на неизползваните опаковки и паркиране на оборудването и т.н.Знаците за маркиране могат да бъдат или информативни, предупреждаващи или забраняващи и се монтират в зони със специално предназначение (напр. в зони, където е забранен неоторизирания достъп или в които се извършват постоянни дейности).

Предупредителните знаци са не само полезни, но и задължителни съгласно действащото законодателство. Те показват опасните зони (риск от подхлъзване, нараняване, токов удар), зони в които се работи само със защитно оборудване и аварийни изходи.

Eurobox Logistics предлага пълна гама системи за подови маркировки, които ви каним да видите в страниците от тази категория.

  • Маркиращите ленти за под са изключително полезен аксесоар за зони за съхранение с интензивна активност. Предлагани в разнообразни ярки цветове, много видими, те се използват за обозначаване на лентите за движение на служителите или за автоматизирания маршрут на машините.
  • Маркиращите символи за под се препоръчват за информиране на служителите и посетителите и да се обърне внимание на конкретната дестинация на някои пространства или на различни ограничения.
  • Предупредителните знаци за под са задължителни за опасните зони, където служителите трябва задължително да носят защитно оборудване или когато има ограничения за определени дейности.