Разгъваща се пяна

Най-ефективният начин за опаковане на чувствителните продукти е тяхното включване в слой, който ги фиксира в кутията или контейнера, в които са поставени, абсорбира ударите и вибрациите и предотвратява замърсяването с прах и други чужди вещества. Този защитен слой може да се получи с разгъващата се пяна, най-разнообразния и лесен за оформяне материал за защита на стоките.

Опаковките от разгъваща се пяна, които Eurobox Logistics предлагат, са или разгъващи се възглавници, разположени около продуктите в кутията, заемащи цялото свободно пространство, или персонализирана опаковка, създадена чрез инжектиране. Персонализираният вариант се препоръчва за много чувствителни продукти или в специфична форма и размери, които се нуждаят от по-добра защита по време на транспортирането.

В сравнение с други системи за защита на товари, разгъващата се пяна допълнително се отличава с намаленото си тара тегло, което означава, че ще получите спестяване на транспортни разходи, когато тарифата се изчислява с оглед на теглото на продукта.