Термоформовани тави

Чрез процеса на термоформоване, триизмерното отрицателно изображение на обекта се отпечатва горещо в пластмасово фолио. Така се реализира пространство, в което този обект може да бъде поставен и остава фиксиран по време на съхранение и транспортиране.

Термоформованите тави са изключително полезни за малки части с нетипични форми, които са опаковани или са добре защитени от вибрации и удари.

Практически всеки обект с определени размери, който искате да носите, може да се възползва от 100% персонализирана опаковка, създадена изключително по неговата форма и размери.

Термоформованите тави са едни от най-широко използваните опаковки в автомобилната и електронната индустрия (версия, произведена от ESD материали) и предлагат ефективна, безопасна и икономична опаковка, особено по отношение на заетите пространства.