Контейнери и рафтове за автомобилната индустрия

Контейнерите и рафтовете за автомобилната индустрия се произвеждат в персонализирани модели и размери, за да се осигури защита на части, монтажни възли и компоненти на автомобила. Тези решения се реализират, като се вземат предвид следните изисквания:

  • Улесняване на бързото и ефективно товарене и разтоварване на продуктите;
  • Осигуряване защитата на всички видове компоненти, включително и на чувствителните (завършен автомобилен корпус, стъклен екран и др.);
  • Устойчивост на интензивна и продължителна употреба;
  • Спестяване на пространство за сгъваемите модели.

Eurobox Logistics предлага на ваше разположение опит от специалисти за проектиране и създаване, при поискване, на контейнери и рафтове, които отговарят на най-строгите стандарти за качество, които са в сила.