COOLBOX изотермични кутии

Режим на изглед на продуктите

Изотермичните кутии COOLBOX предлагат голям обем на съхранение и намалено тегло на тарата. Така можете да постигнете значителни икономии на транспортни разходи, като намалите общото тегло на товарните автомобили.

АртикулОснова (мм)Височина (мм)Тегло (кг)