Твърди метални контейнери

Режим на изглед на продуктите

Ценните или обемисти продукти ще достигнат до тяхното местоназначение в най-добрите условия, ако са защитени вътре в твърдите метални контейнери.

Това са най-устойчивите контейнери за превоз на товари на пазара и ви помагат да постигнете страхотно спестяване на време, като ги използвате често и като премахнете допълнителните разходи за опаковка.

АртикулОснова (мм)Височина (мм)Максимално тегло на стека (кг)Максимално динамично натоварване (кг)