Дървени контейнери

Дървените контейнери и кутиите предлагат голямо пространство за съхранение и намалено тара тегло. Тези характеристики ги правят подходящи за опаковане на продукти, които не изискват специална защита по време на транспортиране и се предпочитат от компаниите, които искат да оптимизират съотношението тегло/опаковка на продукта.

Препоръчват се за леката промишленост, селското стопанство и търговията на дребно (за излагане на плодове и зеленчуци в магазините), дървените контейнери и кутии са проектирани да отговарят на изискванията за здравина, надеждност и интензивно използване.

Чрез дървени контейнери компаниите инвестират в ефективно и екологично опаковъчно решение със степен на рециклиране 100% в края на експлоатацията.