Оборудване за обработка

Обработката на контейнерите, натоварени със стоки или тежки предмети (части, автомобилни компоненти или индустриални), е една от дейностите с най-голям риск от всички логистични операции. Когато тези операции се извършват ръчно, винаги има възможност за нараняване на работниците, понякога със сериозни последици, или от унищожаване на обработваните продукти.

Прецизността и силата на оборудването за обработка преодоляват тази рискова дейност, превръщайки я в безопасна и ефективна.

Eurobox Logistics предлага няколко типа оборудване за обработка, подходящи за различни приложения като например:

  • Подемно оборудване за кутии и контейнери;
  • Оборудване с всмукателни чаши за обработка на тежки части;
  • Оборудване със затягащи куки;
  • Оборудване с вакуумно управление;
  • Хидравлично оборудване.

Основните предимства, които реализират компаниите, които пускат това оборудване в зоните за обработка на товари, са, първо, осигуряването на по-безопасно работно място за служителите и увеличаване на производителността чрез премахване на ръчната работа, която често включва значителни периоди на престой и усилия.