Интилигентно взимане

Сортирането на стоки и подготовката на поръчките за сглобяване и доставка е непрекъсната и изискваща дейност в рамките на всяка голяма куриерска компания или предприятия за производство и дистрибуция на стоки. Тази дейност включва голям брой служители, за да се осигури непрекъснат поток на доставките и неизбежните човешки грешки представляват загуби за компаниите.

Тези неудобства могат да бъдат намалени или дори елиминирани от интелигентната система за взимане xPick. Системата се състои от софтуерна комбинация за увеличена действителност с преносимо оборудване (интелигентни очила), което прехвърля сканирането от ръчното устройство към обектива на очилата. По този начин операторът има свободни ръце и има точна индикация за продукта, който трябва да избере. Интелигентните очила също показват продуктовия списък, който трябва да бъде извлечен, като елиминира необходимостта от консултиране с отпечатан на хартия списък.

Внедрена успешно във водещите световни куриерски компании, xPick доказа своята ефективност, увеличавайки с 25% скоростта за подготовка на поръчки. Сега и вашата компания може да се възползва от предимствата, предлагани от тази иновативна система, изключително разпространена в Румъния от Eurobox Logistics.

Основните предимства на интелигентната система за взимане xPick са:

  • По-малко грешки чрез постепенно потвърждаване на потока от действия;
  • Бърза входяща/изходяща обработка;
  • Оборудването е лесно за носене и използване от служителите;
  • Постоянна комуникация с екипа/другите отдели;
  • По-малко време за обучението на нови служители.