Машини и технологии

Машините и оборудването за автоматизация на различни индустриални дейности представляват конкурентно предимство за всички успешни компании.

Намаляването на ефективното време за някои операции, намаляването на разходите и отхвърлянията, както и увеличаването на процента на рециклираните отпадъци, са сред успешните стратегически елементи, приети от водещите мениджъри на компании за увеличаване на производителността и печалбата на компанията.

Eurobox Logistics предлага разнообразна гама от машини и оборудване, които могат да бъдат интегрирани в логистичния поток на поемане на стоки, сортиране, съхранение и разпространение.

  • Много компании притежават ценни складови площи, блокирани от купчини отпадъци, които чакат да бъдат отведени до рециклиращата станция. В същото време те понасят загуби от ограничаване на пространството за съхранение на стоки.
  • Сортирането на стоки и подготовката на поръчките за сглобяване и доставка е непрекъсната и изискваща дейност в рамките на всяка голяма куриерска компания или предприятия за производство и дистрибуция на стоки. Тази дейност включва голям брой служители, за да се осигури непрекъснат поток на доставките и неизбежните човешки грешки представляват загуби за компаниите.
  • Палетните инвертори са много полезно оборудване в производствените, приемните и диспечерските отдели. Те заменят трудната работа на служителите, могат да обработват всички стандартни палети и да намалят необходимото време за обръщане на палетизираните стоки на 180 градуса.
  • Ръчното преобръщане на контейнери, кутии за палети или барели е трудно, рисковано и може да доведе до нараняване на работниците и финансови загуби, дължащи се на повредените продукти.
  • Обработката на контейнерите, натоварени със стоки или тежки предмети (части, автомобилни компоненти или индустриални), е една от дейностите с най-голям риск от всички логистични операции. Когато тези операции се извършват ръчно, винаги има възможност за нараняване на работниците, понякога със сериозни последици, или от унищожаване на обработваните продукти.
  • Машината за опаковане на палети ви позволява бързо и ефективно да подготвите палетизираните продукти за изпращане в условия на максимална сигурност.
  • Лентовите опаковъчни машини се препоръчват за замяна на ръчния труд на служителите за уплътняване на товарните кутии или палетите за изпращане.
  • Ръчното измиване на опаковки за многократна употреба е трудна и отнемаща време дейност. В зависимост от вниманието и грижата на служителите тези опаковки може да са непълно и неправилно почистени, а вашите клиенти може да са недоволни, когато получат мръсни опаковани продукти, дори може да ги откажат.