Лентови транспортьори

Лентовите транспортни системи са основното оборудване във всеки автоматизиран производствен модул. Те могат да транспортират суровините или продуктите от обработващото оборудване до местата за опаковане и товарене върху платформени колички или палети. Лентовите транспортьори са напълно приспособими към типовете производствени, преработващи и продуктови дейности на индустриалните области.

В зависимост от специфичните нужди, Eurobox Logistics може да осигури следните видове транспортни системи:

  • ролкови транспортьори
  • верижни транспортьори
  • релсови транспортьори

Ролковите транспортни лентови системи са подходящи за компаниите, които използват опаковки със средни и малки размери и тегло (картонени и пластмасови кутии, каси, малки контейнери). Тези транспортни ленти са от два вида: гравитационни (инсталирани надолу, не се нуждаят от захранване) и електрически. Така за насипни продукти се препоръчват гравитационните ролкови транспортьори, които нямат допълнителни оперативни разходи и осигуряват непрекъснат поток от суровини в производствените зони. За опаковани готови продукти електрическият лентов транспортьор осигурява гладък начин да се придвижат до мястото, където се палетизират, за да бъдат транспортирани в склада или доставени на клиентите.

Ролковите транспортьори могат да бъдат монтирани в права линия или в крива. Така ще можете да се възползвате максимално от наличното пространство, за да генерирате ефективен и ергономичен поток на захранване и да увеличите производителността.

Верижните транспортьори са особено препоръчителни за циклични и поетапни движения на продуктите, като част от по-сложна система за автоматизация на производството. Принципът на работа се основава на кръгова верига, монтирана на две зъбни колела, която осигурява непрекъснато движение на лентата на определена дължина.

Основното предимство на верижните транспортьори е, че те могат да бъдат интегрирани навсякъде в автоматизирана система, дори един след друг за последващо поемане на стоки. Този тип лентов транспортьор е проектиран да издържа на високи натоварвания и да работи с постоянна скорост, по-ниска, за да се избегне разклащане и преобръщане на продуктите. Верижните транспортьори имат ниски разходи за поддръжка и висока надеждност дори при интензивна употреба.

Релсовите транспортьори са изключително многофункционални, тъй като могат да бъдат изработени в различни версии, за да отговарят на всеки тип приложение. Едно от основните предимства на този тип транспортна лента е, че двигателят може да бъде монтиран в която и да е от четирите страни на лентата, определяйки желаната посока на движение в зависимост от пространствената конфигурация и организацията на работа в наличните производствени съоръжения.

Релсовите транспортьори са на конкурентна цена и са идеален вариант, ако стоките и опаковките, които трябва да бъдат транспортирани, са компактни, с намалени размери и тегло. Основната версия на този тип транспортьор (за леки продукти) е проектирана с пластмасови релси. Въпреки това всички транспортьори от тази категория са надеждни и устойчиви на продължителна и интензивна употреба.