Индустриални шкафове

Режим на изглед на продуктите

Индустриалните шкафове са необходими във всяка компания, където служителите работят облечени в работно облекло и лични предпазни средства или използват специализирани инструменти в зависимост от спецификата на работата. Монтирането на индустриални шкафове позволява на вашите служители:

  • Да поддържат оборудването и инструментите добре подредени;
  • Да регулират рафтовете според количеството и типа на съхраняваните материали;
  • Да държат личните си принадлежности заключени в отделен шкаф.

Индустриалните шкафове са полезен дар за фабриките, но и за офис сградите. Те се доставят готови сглобени и готови за употреба и могат да бъдат конфигурирани за монтиране на предназначеното място.

АртикулОснова (мм)Височина (мм)Товароносимост (кг)Material