Логистично оборудване

Логистичните дейности на компаниите в повечето индустрии трябва да бъдат по-ефикасни, по-бързи и безопасни, за да бъдат благоприятни за високата производителност и следователно за рентабилността. По тази причина ръчният труд на служителите трябва да бъде премахнат с по-висок процент и да бъде заменен с надеждно автоматизирано оборудване.

Така автоматизацията на производството, монтажа и придвижването на готовите продукти към зоната за опаковане може да се извърши с транспортни лентови системи, приспособими към всички индустриални дейности и налични пространства.

Шкафове, работни маси и технически подложки също са съоръжения, които не бива да липсват в производствените зони. Те създават безопасна работна среда, удобна и добре организирана за служителите.

А за служителите, които трябва постоянно да поддържат връзка със седалището в складове или търговски и производствени площи, мобилните офиси са оптималното решение за извършване на работата им в най-добрите условия.

Каним ви да видите по-долу нашата гама от оборудване, която е интегрирана в логистичния поток на поемане на стоки, сортиране, съхранение и разпространение.

  • Лентовите транспортни системи са основното оборудване във всеки автоматизиран производствен модул. Те могат да транспортират суровините или продуктите от обработващото оборудване до местата за опаковане и товарене върху платформени колички или палети. Лентовите транспортьори са напълно приспособими към типовете производствени, преработващи и продуктови дейности на индустриалните области.
  • Индустриалните шкафове са необходими във всяка компания, където служителите работят облечени в работно облекло и лични предпазни средства или използват специализирани инструменти в зависимост от спецификата на работата. Монтирането на индустриални шкафове позволява на вашите служители.
  • Масите и работните маси, както и панелите за инструменти, предлагани от Eurobox Logistics, са проектирани като са взети предвид принципите на ергономичност и безопасност на работното място. Те са подходящи за хора с различен ръст и са конфигурирани с чекмеджета и рафтове, подходящи за вида на извършената работа.
  • Eurobox Logistics предлага иновативна и ефективна концепция за създаване на по-динамична работна среда за вашите служители: мобилният офис. Този тип офис е самостоятелен модул, оборудван с колела, с независим източник на захранване и който може лесно да се премества навсякъде.
  • Техническата подложка е един от най-лесните и ефективни аксесоари, които защитават здравето на служителите. Най-често срещаните рискови области са тези, в които се използват химикали, произвеждат прах, шум и вибрации от естеството на бизнеса.