AGV

AGV (превозни средства с автоматично насочване) са напълно автоматизирани превозни средства без оператор, които преместват платформените колички със стоки чрез свободна навигация или следвайки маркировка на пода. Това оборудване може да носи и по-малки кутии и тави.

AGV се контролират от софтуер, където се програмира всеки отделен маршрут, а един оператор може да проследява чрез интерфейс работата на цялото оборудване в компанията.

Чрез използването на AGV напълно ще отмените ръчния труд при поемането и транспортирането на продукти, ще увеличите подаването и производствения поток, както и безопасната работа. Освен това те могат да бъдат включени в автоматизирани монтажни линии.

Прилагането на тези автоматизирани машини ви позволява да правите безопасни прогнози за запасите и дистрибуцията на стоки и да оптимизирате всички логистични процеси във вашата компания, като елиминирате загубата на време, човешка грешка, аварии и други непредвидени фактори.

AGV може да се персонализира според нуждите на клиента, да се използва за прехвърляне на товара (с транспортна лента) или да се използва като мотокар или мобилна пощенска кутия за доставка на пощенски пратки и колети.