Предупредителни знаци за под

Информация за продукта

Предупредителните знаци за под са задължителни за опасните зони, където служителите трябва задължително да носят защитно оборудване или когато има ограничения за определени дейности.

Поради специфичния характер на тези предупредителни знаци те имат дизайн и стандартни размери съгласно ISO 7010 и са определени като задължителни в европейското и националното законодателство.

Предупредителните знаци, предлагани от Eurobox Logistics, обхващат гамата от регулирани категории (предупреждение, забрана, безопасност) и са създадени в строго съответствие с приложимите международни стандарти.

Устойчивият на износване материал гарантира дългосрочна видимост на знаците, включително при тежки условия на движение.

В края на употребата, самозалепващите се знаци се отстраняват лесно без да оставят следи върху пода.