Опаковането и транспортирането на пресни и преработени храни е критичен аспект в хранително-вкусовата промишленост. Продуктите трябва да се съхраняват безопасно, гарантирайки тяхната свежест или предотвратявайки тяхното увреждане и замърсяване с различни вещества по време на съхранение и транспортиране.

Опаковането и транспортирането на пресни и преработени храни е критичен аспект в хранително-вкусовата промишленост. Продуктите трябва да се съхраняват безопасно, гарантирайки тяхната свежест или предотвратявайки тяхното увреждане и замърсяване с различни вещества по време на съхранение и транспортиране.

Нашите продукти за хранително-вкусовата индустрия са изработени от материали, одобрени за контакт с храни, осигуряващи хигиената и безопасността на продуктите по целия логистичен поток. По този начин машините и оборудването осигуряват ефективно боравене и обработка, а връщащите се опаковки осигуряват най-добрите условия за транспортиране и съхранение.

Хранително-вкусовата индустрия може да създаде специфични нужди в зависимост от продуктите и операциите. Нашият екип е готов да ви помогне при избора на оптимално логистично решение за Вашата компания.