Рециклирането на материали е една от най-важните дейности на цялата планета. Чрез рециклирането количеството отпадъци се намалява и ресурсите и материалите, с които разполагаме, се използват по-ефективно и отговорно.

Рециклирането на материали е една от най-важните дейности на цялата планета. Чрез рециклирането количеството отпадъци се намалява и ресурсите и материалите, с които разполагаме, се използват по-ефективно и отговорно.

Все повече държави създават закони, изискващи събиране и рециклиране на отпадъци, така че компаниите да бъдат принудени да създават програми за рециклиране в сътрудничество със специализирани компании.

Eurobox Logistics ви помага да се съобразявате с националните програми за събиране на отпадъци, като предоставя опаковки за събиране и съхраняване на отпадъци или промишлени отпадъчни бали и уплътняващи съоръжения за изпращане до центрове за рециклиране.

Така можете значително да намалите количеството отпадъци, изпратени за рециклиране, както и разходите, свързани с тази операция. Чрез компактиране на рециклируемите материали спестявате и местата за съхранение, за да ги събирате, докато те бъдат взети от фирми, специализирани в рециклирането на материали.