Повечето от инструментите, апаратите, автомобилите и автоматичните машини, които използваме днес, се състоят от електронни части. Тези части обикновено се произвеждат в една страна и след това се експедират в друга страна или на друг континент.

Повечето от инструментите, апаратите, автомобилите и автоматичните машини, които използваме днес, се състоят от електронни части. Тези части обикновено се произвеждат в една страна и след това се експедират в друга страна или на друг континент.

Ние сме наясно със строгите изисквания за производство, съхранение и транспортиране на електронни компоненти и ви предлагаме ефективни решения, които да ги предпазят от електростатични разряди, удари, драскотини, прах и електромагнитни смущения.

Гамата решения за електронната индустрия се произвежда от ESD материали, които предлагат пълна защита срещу електростатични разряди. Те са лесни за почистване и имат отлична устойчивост, за да осигурят голям брой цикли на употреба.

При поискване можем да предложим много възможности за персонализиране в съответствие с най-различни видове електронни продукти.

Моля, открийте пълната гама от електрически проводими системи (ESD) в страниците, посветени на тези продукти.