Производството на автомобили е дейност с голяма прецизност, включваща части и инструменти, които трябва да са в отлично работно състояние, тъй като те напускат завода, когато се сглобят в колата.

Производството на автомобили е дейност с голяма прецизност, включваща части и инструменти, които трябва да са в отлично работно състояние, тъй като те напускат завода, когато се сглобят в колата.

Ние можем да предоставим необходимата подкрепа за всеки процес на автомобилната индустрия, като предложим решения, които да подпомогнат производителите на автомобили да организират ефективно производствения поток, опаковането и доставката или потока на получаване, сортирането и разпределението на частите на монтажната линия.

Чрез нашите продукти – стандартни или персонализирани, автомобилните компоненти ще бъдат:

  • Защитени от прах и драскотини;
  • Предпазени от удари по време на трудни условия 3а транспортиране;
  • Държани в специфично положение по време на работа и транспортиранe.

Чрез нашите системи Kanban, специфичните логистични процеси в автомобилната индустрия ще се извършват гладко и без грешки, а заедно с нашите машини и оборудване, те ще бъдат оптимизирани максимално.

За подробности относно нашата продуктова гама за автомобилната индустрия, моля, вижте продуктовите страници на нашия уебсайт или се свържете директно с нас.