Маркираща лента за под

Информация за продукта

Маркиращите ленти за под са изключително полезен аксесоар за зони за съхранение с интензивна активност. Предлагани в разнообразни ярки цветове, много видими, те се използват за обозначаване на лентите за движение на служителите или за автоматизирания маршрут на машините.

Маркиращите ленти могат да изолират зони за събиране и подготовка на поръчки, зони за съхранение на стоки от FIFO тип или за приемане и разпространение на стоки с помощта на транспортни платформени колички от тип Milkrun.

С помощта на ленти могат да се определят специфични области – като например опасните или тези, които не трябва да бъдат блокирани с продукти или подлагани на интензивно движение.

Маркиращите ленти за под, предлагани от Eurobox Logistics, се предлагат в един цвят или в комбинация от предупредителни цветове с широчина между 50 мм и 100 мм. С тях можете да създадете комбинация от цветни кодове, за да постигнете ефективно разделяне и маркиране на вашия склад.