Информация за продукта

  • Гладка основа;
  • Здрави стени;
  • Прикачен шарнирен капак;
  • Осигурява максимална защита на съдържанието благодарение на прикрепения капак, който позволява прилагането на уплътнения;
  • Съпротивлението на пантата осигурява интензивна употреба без риск от откачване и загуба на капака;
  • Представлява стандарт в дистрибуцията, но може да се използва и в производствени зони и зони за дърпане;
  • Може да се използва върху всяка система с транспортна лента.

Технически спецификации

Размери

Външни размери: 600 x 400 x 265 мм
Вътрешни размери на основата: 530 x 350 мм
Вътрешни размери в горната част: 548 x 371 мм
Използваема вътрешна височина: 260 мм
Височина на подреждане: 250 мм
Височина в стек: 110 мм

Информационен лист

FMC_19_Информационен_лист_Кутия_с_прикачен_капак_43-6426-2.pdf

Описание

Обем: 50 л
Тегло: 2,8 кг; +/-2 % отклонение
Постоянно натоварване: 20 кг
Максимално тегло на стека*: 350 кг
Устойчивост на температури: между +40 и -20 °C
Материал: PP
Цвят: син