Информация за продукта

Системата за цветно кодиране (червено, жълто, зелено) ви позволява да приоритизирате дейностите, да избягвате агломерацията на паралелни проекти, разпределени на едни и същи служители, и съществено да подобрите производствения си поток. По този начин всички ваши служители ще разберат ясно какви задачи са им възложени, на какъв етап е проектът, по който работят и колко спешен е в списъка с приоритети.

Eurobox Logistics предлага широка гама екрани, статични или мобилни (оборудвани с колела), в зависимост от наличното пространство и нуждите на вашата компания.